IndexCopernicus™ Authors Information
Inhibitory effects of c9, t11-conjugated linoleic acid on invasion of human gastric carcinoma cell line SGC-7901.
Bing-Qing Chen, Yan-Mei Yang, Yan-Hui Gao, Jia-Ren Liu, Ying-Ben Xue, Xuan-Lin Wang, Yu-Mei Zheng, Jing-Shu Zhang, Rui-Hai Liu
World J Gastroenterol 2003; 9(9):1909-1914
ICID: 867526
IC™ Value: 6.50
Author's profile available for:
 • Jia-Ren Liu - click here
  Array
  0; 0
  ICID: 867527
  IC™ Value: 3.00
 • Author's profile available for:

  Array
  0; 0
  ICID: 867528
  IC™ Value: 3.00
  Author's profile available for: