IndexCopernicus™ Authors Information
Czynnik genetyczny w patogenezie migotania przedsionków.
Andrzej Prystupa, Grzegorz Dzida, Jerzy Mosiewicz
Pol Arch Med Wewn 2005; 112(1):885-889
ICID: 356532
IC™ Value: 4.63
Author's profile available for:
  • Andrzej Prystupa - click here
  • Grzegorz Dzida - click here