IndexCopernicus™ Authors Information
Impact of hiatal hernia on histological pattern of non-erosive reflux disease.
Anthie Gatopoulou, Konstantinos Mimidis, Alexandra Giatromanolaki, Vassilios Papadopoulos, Alexandros Polychronidis, Nikolaos Lyratzopoulos, Efthimios Sivridis, Georgios Minopoulos
BMC Gastroenterol 2005; 5 0-2
ICID: 863612
IC™ Value: 10.00
Author's profile available for:
  • Vassilios Papadopoulos - click here