IndexCopernicus™ Authors Information
Charakterystyka kliniczna naczyniopochodnych nowotworów złośliwych u dzieci -- raport Programu Guzów Rzadkich PPGGL.
Ewa Bień, Przemysław Mańkowski, Andrzej Jankowski, Joanna Nurzyńska-Flak, Jerzy Kowalczyk, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki, Aleksandra Rybczyńska, Jacek Wachowiak, Beata Zalewska-Szewczyk, Jerzy Bodalski, Danuta Perek, Marta Perek-Polnik, Janusz Bohosiewicz, Jan Godziński, Anna Balcerska, Małgorzata Rapała, Ewa Izycka-Swieszewska, Teresa Stachowicz-Stencel, Wojciech Sulka, Bernarda Kazanowska, Adam Reich, Alicja Chybicka, Wojciech Madziara, Kazimierz Jaśkiewicz
Med Wieku Rozwoj 2005; 8(2 Pt 1):145-158
ICID: 425813
IC™ Value: 3.25
Author's profile available for:
  • Małgorzata Rapała - click here
  • Janusz Bohosiewicz - click here
  • Beata Zalewska-Szewczyk - click here