IndexCopernicus™ Authors Information
Ropień śledziony w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia--opis przypadku.
Elzbieta Ryczak, Jerzy Mosiewicz, Andrzej Biłan, Grzegorz Wallner, Krzysztof Zinkiewicz, Andrzej Prystupa, Andrzej Ignatowicz, Grazyna Bieńko-Baka
Pol Arch Med Wewn 2005; 112(5):1347-1350
ICID: 356455
IC™ Value: 3.47
Author's profile available for:
  • Elzbieta Ryczak - click here
  • Grzegorz Wallner - click here
  • Andrzej Prystupa - click here