IndexCopernicus™ Authors Information
Co decyduje o wystepowaniu powiklań kardiologicznych u osób z cukrzyca typu 2 i niemym niedokrwieniem? piecioletnia obserwacja.
Arturi Mamcarz, Marek Chmielewski, Wojiech Braksator, Joanna Syska-Sumńska, Maciej Janiszewski, Jarosław Król, Marek Kuch, Jerzy Kuch, Mirosław Dłuiniewski
Pol Arch Med Wewn 2005; 112(6):1433-1443
ICID: 356443
IC™ Value: 3.47
Author's profile available for:
  • Wojiech Braksator - click here