IndexCopernicus™ Authors Information
Zaburzenia czynności układu sercowo-naczyniowego u chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego.
Wojciech Myśliński, Andrzej Dybała, Jerzy Mosiewicz, Andrzej Prystupa, Janusz Hanzlik
Wiad Lek 2005; 58(1-2):78-83
ICID: 383998
IC™ Value: 5.40
Author's profile available for:
  • Andrzej Prystupa - click here