IndexCopernicus™ Authors Information
Prognostic significance of autoimmunity during treatment of melanoma with interferon.
Helen Gogas, John Ioannovich, Urania Dafni, Catherine Stavropoulou-Giokas, Konstantina Frangia, Dimosthenis Tsoutsos, Petros Panagiotou, Aristidis Polyzos, Othonas Papadopoulos, Alexandros Stratigos, Christos Markopoulos, Dimitrios Bafaloukos, Dimitrios Pectasides, George Fountzilas, John M Kirkwood
N Engl J Med 2006; 354(7):709-718
ICID: 496002
IC™ Value: 2.00
Author's profile available for:
  • Othonas Papadopoulos - click here