IndexCopernicus™ Authors Information
Czynniki genetyczne w patogenezie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Andrzej Prystupa, Jerzy Mosiewicz, Piotr Tutka
Pol Arch Med Wewn 2005; 114(4):1025-1029
ICID: 596487
IC™ Value: 4.63
Author's profile available for:
  • Andrzej Prystupa - click here
  • Piotr Tutka - click here