IndexCopernicus™ Authors Information
X-ray structural studies of the fungal laccase from Cerrena maxima.
Andrey V Lyashenko, Isabel Bento, Viatcheslav N Zaitsev, Nadezhda E Zhukhlistova, Yuliya N Zhukova, Azat G Gabdoulkhakov, Ekaterina Y Morgunova, Wolfgang Voelter, Galina S Kachalova, Elena V Stepanova, Ol'ga V Koroleva, Victor S Lamzin, Vladimir I Tishkov, Christian Betzel, Peter F Lindley, Al'bert M Mikhailov
Journal of Biological Inorganic Chemistry 2007; 11(8):963-973
ICID: 474983
IC™ Value: 13.30
Author's profile available for:
  • Vladimir I Tishkov - click here