IndexCopernicus™ Authors Information
MinK gene polymorphism in the pathogenesis of lone atrial fibrillation.
Andrzej Prystupa, Grzegorz Dzida, Wojciech Myśliński, Grzegorz Małaj, Tomasz Lorenc
Kardiol Pol 2006; 64(11):0
ICID: 596491
IC™ Value: 7.17
Author's profile available for:
  • Andrzej Prystupa - click here
  • Grzegorz Dzida - click here