IndexCopernicus™ Authors Information
Prognostic significance of deletion of the long arm of chromosome 20 in patientswith myelodysplastic syndrome (MDS): a study of the Greek MDS Study Group.
Athanasios G Galanopoulos, Argyris Symeonidis, Aleka Kourakli, Eleni A Papadaki, Panagiotis Tsaftaridis, Evangelos Terpos, Anthi Aktipi, Paraskevi Roussou, Maria Protopappa, Maria Pappaioannou, Panagiotis Zikos, Mattheos Speletas, Agapi Parcharidou, Nikolaos Laoutaris, Nikolaos I Anagnostopoulos, John Meletis, Gerasimos A Pangalis, Nikolaos Zoumbos, Nora Viniou
European Journal of Haematology 2007; 78(1):89-90
ICID: 473139
IC™ Value: 11.86
Author's profile available for:
  • John Meletis - click here