IndexCopernicus™ Authors Information
The H-Invitational Database (H-InvDB), a comprehensive annotation resource for human genes and transcripts.
Chisato Yamasaki, Katsuhiko Murakami, Yasuyuki Fujii, Yoshiharu Sato, Erimi Harada, Jun-ichi Takeda, Takayuki Taniya, Ryuichi Sakate, Shingo Kikugawa, Makoto Shimada, Motohiko Tanino, Kanako O Koyanagi, Roberto A Barrero, Craig Gough, Hong-Woo Chun, Takuya Habara, Hideki Hanaoka, Yosuke Hayakawa, Phillip B Hilton, Yayoi Kaneko, Masako Kanno, Yoshihiro Kawahara, Toshiyuki Kawamura, Akihiro Matsuya, Naoki Nagata, Kensaku Nishikata, Akiko Ogura Noda, Shin Nurimoto, Naomi Saichi, Hiroaki Sakai, Ryoko Sanbonmatsu, Rie Shiba, Mami Suzuki, Kazuhiko Takabayashi, Aiko Takahashi, Takuro Tamura, Masayuki Tanaka, Susumu Tanaka, Fusano Todokoro, Kaori Yamaguchi, Naoyuki Yamamoto, Toshihisa Okido, Jun Mashima, Aki Hashizume, Lihua Jin, Kyung-Bum Lee, Yi-Chueh Lin, Asami Nozaki, Katsunaga Sakai, Masahito Tada, Satoru Miyazaki, Takashi Makino, Hajime Ohyanagi, Naoki Osato, Nobuhiko Tanaka, Yoshiyuki Suzuki, Kazuho Ikeo, Naruya Saitou, Hideaki Sugawara, Claire O'Donovan, Tamara Kulikova, Eleanor Whitfield, Brian Halligan, Mary Shimoyama, Simon Twigger, Kei Yura, Kouichi Kimura, Tomohiro Yasuda, Tetsuo Nishikawa, Yutaka Akiyama, Chie Motono, Yuri Mukai, Hideki Nagasaki, Makiko Suwa, Paul Horton, Reiko Kikuno, Osamu Ohara, Doron Lancet, Eric Eveno, Esther Graudens, Sandrine Imbeaud, Marie Anne Debily, Yoshihide Hayashizaki, Clara Amid, Michael Han, Andreas Osanger, Toshinori Endo, Michael A Thomas, Mika Hirakawa, Wojciech Makalowski, Mitsuteru Nakao, Nam-Soon Kim, Hyang-Sook Yoo, Sandro J De Souza, Maria de Fatima Bonaldo, Yoshihito Niimura, Vladimir Kuryshev, Ingo Schupp, Stefan Wiemann, Matthew Bellgard, Masafumi Shionyu, Libin Jia, Danielle Thierry-Mieg, Jean Thierry-Mieg, Lukas Wagner, Qinghua Zhang, Mitiko Go, Shinsei Minoshima, Masafumi Ohtsubo, Kousuke Hanada, Peter Tonellato, Takao Isogai, Ji Zhang, Boris Lenhard, Sangsoo Kim, Zhu Chen, Ursula Hinz, Anne Estreicher, Kenta Nakai, Izabela Makalowska, Winston Hide, Nicola Tiffin, Laurens Wilming, Ranajit Chakraborty, Marcelo Bento Soares, Maria Luisa Chiusano, Yutaka Suzuki, Charles Auffray, Yumi Yamaguchi-Kabata, Takeshi Itoh, Teruyoshi Hishiki, Satoshi Fukuchi, Ken Nishikawa, Sumio Sugano, Nobuo Nomura, Yoshio Tateno, Tadashi Imanishi, Takashi Gojobori
Nucleic Acids Res 2008; 36 D793-799
ICID: 832734
IC™ Value: 2.00
Author's profile available for:
  • Winston Hide - click here