IndexCopernicus™ Authors Information
Patogeneza zaburzeĊ„ przewodu pokarmowego u dzieci z autyzmem.
[Gastrointestinal abnormalities in children with autism]
Jolanta Wasilewska, Elzbieta Jarocka-Cyrta, Maciej Kaczmarski
Pol Merkuriusz Lek 2009; 27(157):40-43
ICID: 897182
IC™ Value: 5.13
Author's profile available for:
  • Jolanta Wasilewska - click here
  • Maciej Kaczmarski - click here