IndexCopernicus™ Authors Information
A potential pathogenic role of oxalate in autism.
Jerzy  Konstantynowicz, Tadeusz  Porowski, Walentyna  Zoch-Zwierz, Jolanta  Wasilewska, Halina  Kadziela-Olech, Wojciech  Kulak, Susan Costen  Owens, Janina  Piotrowska-Jastrzebska, Maciej  Kaczmarski
Eur J Paediatr Neurol 2011; 0 0
ICID: 998900
IC™ Value: 2.00
Author's profile available for:
  • Maciej Kaczmarski - click here